Yeter hicranlı sözler geçtim ümmid-i visalinde - Notası – Sözleri - Video

Makam: Suzinak

Bestekar: Lemi Atlı

Sanatçı: Neşe Dursun

Güftekar: -

Usül: Aksak

Yeter hicranlı sözler geçdim ümmid-i visâlinden
Yeter nur alsın ancak gözlerim mihr-i cemâlinden
Lebimden al dilersen verdiğin gül bûse-î lâli
Bugün ben razıyım bir handeye ruhsâr-ı âlinden

 

Hazırlayan: Suat Yener