Yemeni bağlamış telli başına - Notası - Sözleri

Makam: Nihavent

Bestekar: Ali Ulvi Baradan

Sanatçı: Nalan Altınörs

Güftekar: -

Usül: Nim Sofyan

Yemeni bağlamış telli başına            

Zülüfleri düşmüş hilal kaşına          

Henüz girmiş onüç-ondört yaşına    

Edalı, işveli köylü güzeli   

                

Gel seni, köylü kız, alıp kaçayım       

Telli duvağına altın saçayım              

Seni bu diyardan alıp kaçayım          

Gözleri sürmeli köylü güzeli

 

Çok Sesli Formu - Elif Buse Doğan