Yar yolunu kolladım (Akasyalar açarken)

Makam: Hüzzam

Bestekar: Yesari Asım Arsoy

Sanatçı: Ayşen Birgör

Güftekar: Yesari Asım Arsoy

Usül: Düyek

Yar yolunu kolladım ,beyaz mendil salladım

Ona çiçek yolladım , akasyalar açarken


Yarim gelir yanıma , kanı kaynar kanıma

Neşe katar canıma , akasyalar açarken


Yarimle ben yüz yüze , otururuz diz dize

Şevişiriz göz göze , akasyalar açarken