Firkat-i canan ile nalan mı oldun notası

Makam: Hüseyni

Bestekar: Civan Ağa

Sanatçı: Gökhan Sezen

Güftekar: -

Usül: Aksak

Firkat-i canan ile nalan mı oldun ey gönül *

ateş-i hicran ile suzan mı oldun ey gönül 

Yar ile dilşad iken giryan mı oldun ey gönül **

akıbet düştün dile destan mı oldun ey gönül 

 

*Ey gönül, sevgiliden ayrıldın da feryat mı ediyorsun? 

**Sevgiliyle mutluyken şimdi ağlıyor musun?