Zencir-i aşkın dil-bestesiyim

Makam: Segah

Bestekar: Hacı Faik Bey

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: Hacı Faik Bey

Usül: Aksak

Zencir-i aşkın dil-bestesiyim

Dîvânen oldum bilmez misin sen

Şem’-i cemâlin âşüftesiyim

Pervânen oldum bilmez misin sen


Aşk zincirine gönülden bağlıyım.

Senin için aklımı yitirdim, bilmiyor musun?

Ben bu güzelliğe çılgıncasına tutulmuşum,

Etrafında dönüp duran bir kelebek gibi âcizim; bilmiyor musun?