Zehr'olsa bile nûş edelim câm-ı şarabım

Makam: Acemaşiran

Bestekar: Bimen Şen

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: -

Usül: Sengin Semai

 

Zehr'olsa bile nûş edelim câm-ı şarabın
Hep neşve-i aşkınla gönül mest-ü harabın
Rindane değildir bu sözüm ayni hakikat
Oldum yine sevda-yı hayalinle türabın

 

Kadehindeki şarabın da zehir olsa bile tatlıdır

Aşkın ile gönlüm sarhoş olmuş, haraptır

Yalan değildir bu sözümhakikattır

Öldüm sevdanla hayalin toprağa gömüldüm