Tut-i mucize-guyem ne desem laf değil

Makam: Segah

Bestekar: Itri

Sanatçı: Bülent Ersoy

Güftekar: Nef'i Ömer Efendi

Usül: Yürük Semai

Tut-i mucize-guyem ne desem laf değil      

Beli yarim beli dost beli mirim beli dost     

Beli ömrüm beli dost

          

Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değil         

 Beli yarim beli dost  b eli mirim beli dost   

Beli ömrüm beli dost

          

Ehl-i dildir diyemem sinesi saf olmayana   

Beli yarim beli dost   b eli mirim beli dost   

Beli ömrüm beli dost

          

Ehl-i dil birbirini bilmemek insaf değil        

 Beli yarim beli dost  b eli mirim beli dost   

Beli ömrüm beli dost

 

Dudu kuşu mucize yaratsa da laf değil

Felek ile tartışamam tecellisi belli değil

Yabancı değildir diyemem kalbi temiz olmayana

Gönül yabancısı değildir birbirini tanımamak adalet değildir

Terennüm:   Evet yarim evet dostum evet beyim

Bülent Ersoy Yorumu

Nostalji Klasik- Kani Karaca Yorumu

Çok Sesli Formu - Barış Manço  -  Tarkan