Tomurcuğun güle döndüğü yerde

Makam: Muhayyerkürdî

Bestekar: Necip Gülses

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: Nuriye Eracar

Usül: Nim Sofyan

 Tomurcuğun güle döndüğü yerde

 Ağacın yaprağa doyduğu yerde

 Hazan yaprağının solduğu yerde

 Bekledim gelmedim gelmeyeceksin

 

 Ses verdim bülbülün coştuğu yerde

 Ağladım denizin taştığı yerde

 İnledim gecenin sustuğu yerde

 Bilmedin duymadın duymayacaksın