Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle

Makam: Hicaz

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Meltem Seyfelioğlu

Güftekar: Sadi Bey

Usül: Aksak

Tasdi edeyim yari biraz da sühanimle

İfham ederek halimi fekki dehenimde

Mahveyledi aşkın dilimi can-ü  tenimle

Korkar beni kim görse bu zaf-ı  bedenimle

Allah için ey şuh uzaklaşma benimle

Gel müşterek ol sen dahil derd-i  mihenimle

 

Rahatsız edeyim yari biraz da söz edeyim

İkna ederek halimi ağzımla söyleyip üstümden yükü atayım

Aşkın beni mahveyledi bedenimle

Bu zaafımı bedenimde kim görse korkar

Ey şuh Allah için uzaklaşma benden

 

Gel beraberce ıkıntılarımı beraberce giderelim