Suy-i Kâğıthane de mecnun-misal

Makam: Segah

Bestekar: Lavtacı Hıristo

Sanatçı: Bülent Ersoy - Münip Utandı

Güftekar: Lavtacı Hıristo

Usül: Aksak

Sû-yi Kâğıthâne’de Mecnûn-misâl

Bekledim râhın efendim bî-mecâl

Anladım teşrîfine yok ihtimâl

Çağlayanlarla berâber çağladım

Tâli’-i nâ-sâze küstüm ağladım

 

Kâğıthane’de, Leylâ’sını bekleyen Mecnun gibi

Dermansız kalana kadar yolunu gözledim.

Sonunda Anladım ki, gelmene ihtimal yok.

Üzüntümden, Çağlayanlar gibi çağladım ve bana yâr olmayan Talihime küsüp ağladım.