Şu karşıki dağda bir yeşil çadır

Makam: Hicaz

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: -

Usül: Aksak

Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
Çadırın içinde ah bir civân yatır
O civan bilmiyor hiç gönül hatır
Leyla’nın aşkına dağlar mekânım
Sevda ne müşkül âh yanar ağlarım


Karşıda yananı fener mi sandın

Salınıp gezeni âh yârin mi sandın

Bu güzellik sende kalır mı sandın

Leyla’nın aşkına dağlar mekânım

Sevda ne müşkül âh yanar ağlarım