Sevdiğim lütfeyleyip gelmez misin imdadıma - notası

Makam: Nihavend

Bestekar: Selanikli Ahmet Bey

Sanatçı: Aslı Pakalınlar

Güftekar: -

Usül: Ağır Aksak

Sevdiğim lütfeyleyip gelmez misin imdadıma 

Aşkın olmuştur sebep tedric ile berbadıma 

Nur-i çeşmim dikkat et bir kerre şu feryadıma 

Bir teselli ver gelip bari dil-i naşadıma 

Aşkın olmuşdur sebep tedric ile berbadım

 

"Sevdiğim imdadıma yetişmez misin

Aşkın sıkıştırımış çaresiz olmuş berbad olmamam sebep olmuştur

Nur gübi gözlerinle feryadımı dımı birre olsun görsen

Şu kederli halime bari gelip bir teselli ver"

 

Hazırlayan: Suat Yener