Setiremin aman düğmeleri bir sıra notası sözleri

Makam: Mahur

Bestekar: Anonim

Sanatçı: Nesrin Sipahi

Güftekar: Anonim

Usül: Aksak

Setiremin aman düğmeleri bir sıra 

Çek kır atını ben gidiyorum Mısır'a 

Bakma yarim aman dün geceki kusura          

Yandım aman Kadıköylü'm pek yazık oldu şanına        

Üç beş liraya bir gece olsam yanıma               

               

Setiremin aman düğmeleri basmadır             

Benim yarim kara kaşlı kara gözlü yosmadır 

Hem yosmadır aman hem de güzel haspadır 

Yandım aman Kadıköylü'm pek yazık oldu şanına        

 

Üç beş liraya bir gece olsam yanıma

Klasik Nostalji - Denizkızı Eftalya

 

Nesrin Sipahi İcrası