Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna notası sözleri

Makam: Mahur

Bestekar: Rahmi Bey

Sanatçı: Mülkiye Toper

Güftekar: Rahmi Bey

Usül: Aksak

Serv-i nazı seyret çıkmış oyuna 

Pembeler yaraşmış fidan boyuna 

Acep ne cinsi diyorlar soyuna 

Pembeler yaraşmış fidan boyuna.