Sen benimsin tali'imsin başka bir yar istemem

Makam: Muhayyerkürdî

Bestekar: Vefik Ataç

Sanatçı: Özgür Ulaş Doğanoğlu

Güftekar: Mahmut Rehavi

Usül: Ağır Aksak

Sen benimsin tali'imsin başka bir yar istemem

Öyle bir sevdaya saldın başka dildar istemem

Bir tükenmez sevgi kurdun gözlerinden gönlüme

Öyle bir sevdaya saldın başka dildar istemem