Şad eyledi can ü dilimi ruh-i revanım

Makam: Sultan-ı Yegâh

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: -

Usül: Yürük Semai

Şad eyledi can ü dilimi ruh-i revanım

Kurban edeyim rahına nakd-i dil ü canım

İhsan-ı hümayununa mümkin mi teşekkür

Ta’dad edemez serde hezar olsa zebanım

 

Sevgili, canımı ve gönlümü sevinçlere boğdu. 

Onun yoluna tatlı canım ve gönlüm kurban olsun. 

Yüz tane dilim olsa bile onun mübarek iyiliklerini sayamazdım 

Teşekkür etmem mümkün olmazdı.

 

 

 

 

Hazırlayan: Suat Yener