Pencere açıldı Bilal oğlan

Makam: Hicaz

Bestekar: Anonim

Sanatçı: Muazzez Ersoy

Güftekar: ....

Usül: Aksak

 
 
 
Pencere açıldı Bilal oğlan piştov patladı
Varın bakın kanlıda Bilal yine kimi hakladı
Allı yemeni Bilal oğlan pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ben sana varmam Bilal oğlan ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan yine sana yalvarmam
Allı yemeni Bilal oğlan pullu yemeni

Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni