Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler

Makam: Uşşak

Bestekar: Süleyman Erguner

Sanatçı: Ahmet Özhhan - Elif Güreşçi

Güftekar: Yahya Kemal Beyatlı

Usül: Yürük Semai

Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler            

Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler            

Şükranla veda ettiğimiz cam-ı fenaya     

Son pendimiz ahlafa devam olsun erenler             

               

Caiz ise harabatı ilahide her şey             

Yaran yine rindan-i  kiram olsun erenler               

Tekrar mülaki oluruz bezm-i ezelde      

 

Evvel giden ahbaba selam olsun erenler

Nostalji: Ahmet Özhan

Elif Güreşçi Yorumu

Hazırlayan: Suat Yener