Niçin terk eyleyip gittin a zalim

Makam: Kürdîlihicazkâr

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Çiğdem Yarkın - Doğan Dikmen

Güftekar: Hacı Arif Bey

Usül: Aksak

 Niçin terk eyleyip gittin a zalim

Hacı Arif Bey, sarayda Çeşm-i Dilber'e aşık olmuştu. Padişah önları evlendirip saraydan çıkarmış ve Taşlık'ta bir konak vermişti.


Taşlık’taki konakta Arif Bey ile Çeşm-i Dilber yaşamaya başladılar ve iki çocukları oldu. Çeşm-i Dilber 9 ay sonra Cemil’i ve ertesi yıl Nebiye’yi doğurdu. Evlilik iki yıl sürdü ve Çeşmi Dilber iki bebeği bırakıp  tüccar Ahmet Bey’e kaçmıştı. Terk edilişi içine sindirmemişti yinede onu seviyordu ve iki çocuğunun annesiydi.

Arif Bey, Çeşm-i Dilber’in kendine döneceğini umuyordu ve bu umutla Kürdîlihicazkâr makamımda şu beste ile haykırışta bulundu.

 

Niçin terk eyleyip gittin a zalim

Seni sevmek midir bilmem vebalim

Feda olsun sana bu can-ü mâlim

Yine görmezliğe yoksa mecâlim

Hayâlindir hayâl-i hasb-ı hâlim

Düşer mi şanına ey şeh-i hûbân

 

Şarkının sözlerinden anlaşılacağı gibi Çeşm-i Dilber’in dönmesini çok arzu ediyordu. Hatta canını ve malını uğruna feda edecek derecede seviyordu. Ama nafile ümitsiz bir aşka düşmüştü.