Ne bahar kaldı ne gül

Makam: Bayati

Bestekar: Rakım Elkutlu

Sanatçı: Didar Aliye Koyuncu

Güftekar: Nahit Hilmi Özeren

Usül: Ağır Aksak

Ne bahar kaldı ne gül  ne de bülbül sesi var

Ne o cânân, ne bir ümmîd, ne gönül neş'esi var

Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var 

Ne o cânân, ne bir ümmîd, ne gönül neş'esi var