Na-ümid-i aşka doktor var mı tıbbın çaresi

Makam: Uşşak

Bestekar: Şekerci Cemil Bey

Sanatçı: Neşe Dursun

Güftekar: -

Usül: Ağır Aksak

Na-ümid-i aşka doktor var mı tıbbın çaresi

Neyle aram eyler uşşakın dil-i avaresi

Hançeremden çek cehennem taşını bihudedir

Hançer-i ebruyi dildarın ciğerde yaresi


Ümitsiz aşka tııbbın çaresi var mı

Neyle rahat eder aşıkın gönül boşluğu.

Behennem taşını boğazımdan çek  boşunadır

Sevgilinin kaşları hançer gibi ciğerimde yara açmıştır

 

 

Hazırlayan: Suat Yener