Muntazır teşrifine hazır kayık

Makam: Kürdîlihicazkâr

Bestekar: Hacı Arif Bey

Sanatçı: Aylin Şengül Taşçı

Güftekar: -

Usül: Aksak

Muntazır teşrifine hazır kayık          

İnce yaşmakla bu cuma seyre çık     

Pembe mantinden feracen pek de şık            

İnce yaşmakla bu cuma seyre çık                     


Kırma lütfet hatırı mestaneyi           

Süslenip tak zülfün üzre saneyi       

Eyle ihya semt-i Kâğıthane’yi           

İnce yaşmakla bu cuma seyre çık