Müheyya oldu meclis sakiya peymaneler dönsün

Makam: Hüseyni

Bestekar: Rakım Elkutlu

Sanatçı: Muazzez Ersoy

Güftekar: Baki

Usül: Düyek

Müheyyâ oldu meclîs sâkîyâ peymâneler dönsün

Bu bezm-i rûh-bahşın şevkıne peymâneler dönsün

Dilâ câm-ı şarâb-ı aşk-ı yârı öyle nûş et kim

Felekler güm güm ötsün başına humhâneler dönsün


Ey içki dağıtan güzel, meclis hazır; kadehler gelsin.

Bu cana can katan toplantının neşesine, kadehler gelsin.

Ey gönül, aşk şarâbını öyle iç ki; sen değil gökyüzü sarhoş olsun, çınlasın, 

Şarap mahzeni feleğin başında dönsün.

http://www.devletkorosu.com/index.php/gufteler-ve-anlamlari

Hazırlayan: Suat Yener