Misalini ne zemin ü zeman görmüştür notası

Makam: Sultan-ı Yegâh

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: -

Usül: Zincir

Misalini ne zemin ü zeman görmüştür

Nazenini ne mekin ü mekan görmüştür

O mihr-i burc-ı  adaletsin ey şeh-i devran

Ne bir adilliğin çeşm-i cihan görmüştür

 

Bir benzerini yeryüzü ve zaman görmemiştir. 

Eşini benzerini bir kimse ve bir mekan görmemiştir. 

Ey zamanın şahı, o adalet burcusun ki, adaletinin ve 

doğruluğunun örneğini dünyanın gözü görmemiştir.

 

Hazırlayan: Suat Yener