Mey-i lalinle dil mestane olsun

Makam: Rast

Bestekar: Tatyos Efendi

Sanatçı: Belgin Gök

Güftekar: -

Usül: Curcuna

Mey-i lalinle dil mestane olsun       

Aman saki getir bir dane olsun       

Gönül keşanesi meyhane olsun        

Aman saki getir bir dane olsun


Mey-i lalinle: Kırmızı şarap

Gönül keşanesi: Gönül köşkü

Hazırlayan: Suat Yener