Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam notası

Makam: Karcığar

Bestekar: Şerif İçli

Sanatçı: Müzeyyen Senar

Güftekar: Rahmi Duman

Usül: Curcuna

Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam  

Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam 

Zindan kesilir her bir ufuk senden uzaksam               

Zülfün beni bağlar ve çeker her neye baksam             

Hazırlayan: Suat Yener