Mayadağ'dan kalkan kazlar

Makam: Hicaz

Bestekar: Anonim

Sanatçı: Nilgün Abuşka

Güftekar: -

Usül: Raks Aksağı

Yıl 1371. Osmanlı Devleti'nin büyüme ve genişleme süreci. İstanbul henüz fethedilmemiş; Anadolu'nun fethi tamamlanmamış. Osmanlı bir yandan Anadolu'da bir yandan Rumeli'de fetih harekatını sürdürüyor. Alperen dervişler, Rumeli'de karargah kurmuşlar; fethin altyapısını hazırlıyorlar. Önce gönülleri fethediyorlar. Sonra fiili fetih başlıyor.

I. Murat devrinde, Osmanlı orduları Üsküp'ü kuşatıyor. Saray erbabı içinde bulunan Vezir Çandarlı Ali Bey'in otağı da buradadır. Kuşatma sürerken civar köylerden ve kasabalardan halk Osmanlı'ya sığınmak için ovaya akın eder.

İşte türkümüzün kahramanı genç kız da bu kalabalığın içinde aç sefil sığınacak yer aramaktadır. Genç kızın yolu Vezir Çandarlı Ali Bey'in oğlu Çandarlı Halil Paşa (Daha sonra babasının ölümü ile vezir-i azam olmuştur) ile kesişir. Halil Paşa kızı sahiplenir. Onu otağına alır. El üstünde tutar.

Savaş kazanılmış, bütün Balkanlar 500 senelik Türk hakimiyetine girmiş fakat savaş alanında I. Murat ölmüştür. Sonuçta ordu geri döner. Yanlarında Rumelili bir yığın insan vardır. Fakat bir kısmı kendi rızası, bir kısmı zorla yurtlarından koparılan bu insanların sıla özlemi hiç bitmez.

Çandarlı Halil Paşa'nın yanına sığınan kahramanımız da Halil Paşa'yı çok sever, ona bağlanır ama memleket özlemi hiç bitmez. Böylece çok bilinen bu türküyü yakar.

Türkü anonimdir. Yazarı bilinmiyor, ama hikayenin bu şekilde olduğu söylenegelmektedir. (Kaynak:www.turkudostlari.net/hikaye)

Mayadağ'dan kalkan kazlar    

Al duvaklı beyaz kızlar          

Yarimin yüreği sızlar             

Eylenemem aldanamam ben bu yerlerde duramam               

Vardar ovası Vardar ovası kazanamadım sıla paras

ı             

Mayadağ'ın yıldızıyım            

Ben annemin bir kızıyım        

Efendimin sağ gözüyüm

Eylenemem aldanamam ben bu yerlerde duramam               

 

Vardar ovası Vardar ovası kazanamadım sıla parası

Hazırlayan: Suat Yener