Mahzun gönül heyhat şad olacak mı sanıyorsun

Makam: Hüzzam

Bestekar: Kemani Salih Efendi

Sanatçı: Melihat Gülses

Güftekar: -

Usül: Curcuna

Mahzûn gönül heyhât şâd olacak mı sanıyorsun

Vâ-esefâ bîçâre gönlüm eyvâh aldanıyorsun

Bu kadar cevr ü cefâya bilerek katlanıyorsun

Ben neden düştüm bilmem böyle bir âteş-pâreye

Vâ-esefâ bîçâre gönlüm eyvâh aldanıyorsun

 

Üzgün gönlüm, boşuna sevineceğini mi sanıyorsun? 

Yazıklar olsun, çaresiz gönlüm, eyvah ki aldanıyorsun. 

Bunca eziyete ve acıya bilerek katlanıyorsun. 

Ben neden düştüm bilmem, böyle bir ateş parçasına? 

Yazıklar olsun, çaresiz gönlüm, eyvah ki aldanıyorsun.