Leylakların hayali, salkımların emeli notası

Makam: Hüzzam

Bestekar: Sadettin Kaynak

Sanatçı: Rengin Uyar Ökten

Güftekar: Fuat Hulusi Demirelli

Usül: Curcuna -Düyek

Leylakların hayali, salkımların emeli             

Görmektir her gönülde hakim bir hanımeli 

Mademki bu hayatın rüya imiş temeli            

 

Gençlik elden gitmeden zevk-u  sefa sürmeli

 

Gönül dili çiçekler ve kuşların dilidir

Bu il sümbül ilidir, bu il bülbül ilidir

Bu dünya cennetinde gülüp eğlenmelidir

Gençlik elden gitmeden zevk û safâ sürmeli