Layık mı sana bu dil-i sevda-zede yansın

Makam: Hicazkâr

Bestekar: Şekerci Cemil Bey

Sanatçı: Elif Güreşçi

Güftekar: -

Usül: Sengin Semai

Layık mı sana bu dil-i sevda-zede yansın

Bu ateş-i hicrana nasıl sine dayansın

Göster a gönül yandığını yare inansın

Bu ateş-i hicrana nasıl sine dayansın

 

"Layık mı sana dile düşmüşüm sevdaya uğramışım yanayım

Bu hicran ateşine sinem nasıl dayansın

Göster a gönül yandığını yare inansın

 

Bu hicran ateşine sinem nasıl dayansın"