Küçük yaşta aldım sazı elime notası

Makam: Hüzzam

Bestekar: Anonim

Sanatçı: Mediha Şen Sancakoğlu - Ayşen Birgör

Güftekar: Anonim

Usül: Nim Sofyan

Küçük yaşta aldım sazı elime 

Dertli , dertli vurdum sazın teline 

Uyma dedim uydun eller sözüne 

Cihanda bilir benim sana yandığım 

Ellerin köyünde garip kaldığım 


Deli gönlü bir dilbere bağladım 

Düşündükçe için için ağladım 

Ne deiyse kar etmedidi ahlarım 

Cihanda bilir benim sana yandığım 

Ellerin köyünde garip kaldığım