Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına

Makam: Uşşak

Bestekar: Şevki Bey

Sanatçı: Zeki Müren

Güftekar: Ahmet Rasim Bey

Usül: Ağır Aksak

Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barına  

Yandım ey biçare dil , yandım melamet narına             

Ye's-i  sevda rengi çökmüş , gül gibi ruhsarına             

Yandım ey biçare dil , yandım melamet narına


Senin ateşler yağdıran feryadına kimse gelmez.

Ey çaresiz gönül, sen,  sevgili tarafından azarlanma ateşine yandın.

Gül gibi yanaklarını sevda üzüntüsünün rengi kaplamış.

Ey çaresiz gönül, sen,  sevgili tarafından azarlanma ateşine yandın.

 

http://www.devletkorosu.com/