Karagözlüm efkarlanma gül gayri Notası

Makam: Rast

Bestekar: Gültekin Çeki

Sanatçı: Zeki Müren

Güftekar: Bekir Sıtkı Erdoğan

Usül: Aksak

Karagözlüm efkarlanma gül gayri   

İbibikler öter ötmez ordayım           

Mektubunda diyorsun ki gel gayri  

Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım              

               

Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde                

Sabır sebat etmez gönül yurdunda   

Akşam olur tepelerin ardında           

Daha güneş batar batmaz ordayım  

                 

Mor dağlara kararğahlar kurulur    

Eteğinde bölük bölük durulur         

On dakika istirahat verilir               

Tüfekleri çatar çatmaz ordayım       

                

Bahar geldi koyun kuzu onaştı          

İki aşık dört senedir bekleşti            

Karagözlüm düğün dernek yaklaştı

Vatan botcu biter bitmez ordayım

Hazırlayan: Suat Yener