Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir

Makam: Muhayyerkürdî

Bestekar: Erol Sayan

Sanatçı: Ayşen Birgör

Güftekar: Hikmet Münir Ebcioğlu

Usül: Nim Sofyan

 Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir 

 Dudakların mühür olsa ben açarım bana getir             

 Ağladığın geceleri ,kalbindeki acıları             

 Çekinmeden bana getir , sen tükenme beni bitir        

 

  Aşk bağının gülü olda, dikenini bana batır   

 Bakma canım yandığına , sorma bana halin nedir        

 Ağladığın geceleri ,kalbindeki acıları             

 Çekinmeden bana getir , sen tükenme beni bitir

Ayşen Birgör  İcrası

Çok Sesli Formu - Tarkan

Hazırlayan: Suat Yener