Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem

Makam: Nihavend

Bestekar: Mehveş Hanım

Sanatçı: Çiğdem Yarkın

Güftekar: -

Usül: Semai

Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem  

Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem   

Derdinle ufuklarda sönen gün gibi bitsem   

Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem   

 

Gönlüm o kadar aşkınla yanmış iki ezelden  

Bir lahza unutmak seni bak gelmiyor elden 

N'olurdu ölüm zehrini içseydim ecelden       

 

Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem