Hülyamı saran hareli bir çift göze daldım

Makam: Hüzzam

Bestekar: Sadi Işılay

Sanatçı: Ayşe Sağyaşar

Güftekar: Nahit Hilmi Özeren

Usül: Sengin Semai

Hülyamı saran hareli bir çift göze daldım

Sazınla yanan kalbimin ilhamını çaldın

Onsuz bu gece sanki ilâhsız gibi kaldım

Sazınla yanan kalbimin ilhamını çaldın