Hicran-ü elem açtı yine sinede yâre

Makam: Hicaz

Bestekar: Haydar Tatlıyay

Sanatçı: Eylül Turan

Güftekar: İbrahim Bey

Usül: Sengin Semai

Haydar Tatlıyay, çok iyi Keman icra ettiği için arkadaşları radyoya gitmesini tavsiye ettiler. Tatlıyay, radyonun yolunu tuttu.  Radyonun müdürü Mesut Cemil’e ulaştı kendini tanıttı:

Ben Haydar Talıyay”  Mesut Cemil:

“Kimsin oğlum seni tanımıyorum” Bu defa tanıyacağı şekilde: 

Ben, Hicran ü elem Haydar. Efendim” deyince, Mesut Cemil:

“Şimdi tanıdım evladım buyur otur” dedi ve radyoda çalışmaya başladı.

Hicran-ü elem açtı yine sinede yâre 
Ey hasta gönül bekleme sen derdine çare
Ümidin eğer kaldı ise feyz-i bahare
Ey hasta gönül bekleme sen derdine çare