Her gördüğü periye gönül mübtela olur

Makam: Buselik

Bestekar: Itri

Sanatçı: Münip Utandı

Güftekar: -

Usül: Hafif

Her gördüğü periye gönül mübtela olur

Amma demez ki sonra görünmez bela olur

Düş saye gibi payine o nahl-i nev-resin*

Bir gün olur ki meyve-i mihr ü vefa olur**

*Ey gönül, o taze fidanın ayağına gölge gibi düş;

**Bir gün gelir, şefkatin ve vefanın meyvesi yetişir onda.