Hemişe dilde sühan,

Makam: Segah

Bestekar: Tab'i Mustafa Efendi

Sanatçı: Münir Nurettin Selçuk

Güftekar: Tab'i Mustafa Efendi

Usül: Zencir

Hemişe dilde sühan, elde saz kârımdır
Terâne-sence-i nev-agaaz gam-küsârımdır
Makaam-ı Rast'dan ifrâz, ehl-i sevdâya
Benim bu beste-i zencîr ber-güzârımdır
.

 

 

Daima gönlümde ve sözümde Sazkâr vardır

Nağme yaparım gam dağıtırm (teselli olurum)

Rast Makmından ayrılmam sevdalıyım

Benim Zencir bestem hatıramdır.