Hazan ile geçti gülşeni bustan notası

Makam: Hicaz

Bestekar: Sadettin Kaynak

Sanatçı: Aylin Şengül Taşçı

Güftekar: Erzurumlu Emrah

Usül: Curcuna

Hazan ile geçti gülşeni bustan

Eyler dertli bülbül zar garip garip

Haraba yüz tuttu bezmi gülistan

Ağla şimdengeru var garip garip.

 

Emrah, bizim elin gonca gülleri

Açılmıştır öter dost bülbülleri

Ben garip ser-gerdan

Gurbet elleri eylen şimden geri var garip garip.

 

Gülşen-i bûstan :mecazî olarak gençlik

harâba yüz tutmak :yıkılacak duruma gelmek

bezm-i gülistan :mecazî olarak ömür

hançer-i felek :feleğin zulmü,

hançeri diyâr-ı gurbet :gurbet elleri

 

ser-gerdân : şaşkın, başı dönmüş.