Hayat budur sevgilim geçenler unutulur notası

Makam: Hüzzam

Bestekar: Hüseyin Mayadağ

Sanatçı: Çiğdem Gürdal

Güftekar: Hüseyin Mayadağ

Usül: Düyek

Hayat budur sevgilim geçenler unutulur       

Yâre ömrünü versen , yine başka yar bulur   

Bu şifasız yaradan sanma gönül kurtulur      

Yâre ömrünü versen, yine başka yar bulur