Hayâl-i yâre değme girye dursun notası

Makam: Saba

Bestekar: Rifat Bey

Sanatçı: Umut Akyürek

Güftekar: Yusuf Kenan Bey

Usül: Curcuna

Hayâl-i yâre değme girye dursun

Kurulsun sahn-ı çeşmimde otursun

Sipâh-ı aşk-ı cânân cân elinden

Dağılsın kol kol olsun ordu kursun

 

Haberdâr et sabâ ol gül’izârı

Bizim semtin erişti nev-bahârı

Eğer isterse seyr-i lâle-zârı

Açıktır sînemin bağı buyursun

 

Sevgilinin hayaline dokunma, gözümde bir gözyaşı gibi dursun.

Sevgilinin aşk askerleri gönlünün ülkesinden çıkıp dağılsın ve kol kol ordular kursun.

 

Ey sabah rüzgârı, o gül bahçesini haberdar et ki, bizim semtin ilkbahar mevsimi geldi.

Eğer lâle bahçesini seyretmek istiyorsa buyursun gelsin, kalbimin bahçesi emrine âmâdedir.

 

 

 

Hazırlayan: Suat Yener