Hâl-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni

Makam: Hicaz

Bestekar: Şevki Bey

Sanatçı: Çiğdem Gürdal

Güftekar: -

Usül: Ağır Aksak

Hâl-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni

A benim rûh-i revânım seven ölsün mü seni

Firkat olmazsa dirîg eylemezem cân ü teni

A benim rûh-i revânım seven ölsün mü seni

 Sevdiğim, sözlerime kulak ver, son nefesimde benim için üzülürsün sonra.

A benim güzel sevgilim, seni seven ölsün mü dilersin?

Senden ayrı olmazsam canımı senden esirger miyim hiç!

A benim güzel sevgilim, seni seven ölsün mü dilersin?