Hâk-sâr ettin beni çok firkatinle nâzenîn Notası – Sözleri - Video

Makam: Segâh

Bestekar: Fehmi Tokay

Sanatçı: Aylin Şengül Taşçı

Güftekar: Sadık Açar

Usül: Devr-i Hindi

Hâk-sâr ettin beni çok firkatinle nâzenîn

Hasretin çün câna yetti bitmiyor âh ü enîn

Târümâr oldukça gönlüm titriyor sandım zemîn

Hasretin çün câna yetti bitmiyor âh ü enîn

 

 Sevgili, beni ayrılığınla yerlere çok düşürdün.

Hasretin canıma tak etti, ahlarım ve inlemelerim bitmiyor.

Gönlüm darmadağın oldukça, yer yerinden oynuyor sandım.

 

Hasretin canıma tak etti, ahlarım ve inlemelerim bitmiyor.

 

 

 

Hazırlayan: Suat Yener