Gülzara nazar kıldım virane misal olmuş - Notası – Sözleri - Video

Makam: Uşşak

Bestekar: Şevki Bey

Sanatçı: Çiğdem Gürdal

Güftekar: Mehmet Sadi Bey

Usül: Aksak

Gülzara nazar kıldım virane misal olmuş

Seyran ü sefalar hep bir hab ü hayal olmuş

Güller sararıp solmuş bülbülleri lal olmuş

Gam Alemidir şimdi zevk emr-i muhal olmuş

Sabret gelir ol demler kim ehl-i dilanındır

Derd üstüne zevk olmaz dem şimdi hazanındır

 

Gül bahçesine nazar kıldım harap olmuş

Gönül rahatlığı ile gezindim gizemliliği hayal olmuş

Güller sararıp solmuş bülbülleri susmuş

Dünyası elem olmuş şimdi zevki imkansız olmuş

Kim kemale ermiştir ki sabret gelir günler

Dert üstüne zevk olmaz şimdi  hazan zamanıdır

Hazırlayan: Suat Yener