Gülşende yine âh ü enîn eyledi bülbül notası

Makam: Rast

Bestekar: İsmail Hakkı Bey

Sanatçı: Melihat Gülses & Gülnihal Musiki Derneği

Güftekar: -

Usül: Yürük Semai

Gülşende yine âh ü enîn eyledi bülbül

Bir nakş okuyup savt-ı hezâr eyledi bülbül

Olmaz dehen-i yâre müşâbihdeyû gonca

Gül mushâfını açtı yemîn eyledi bülbül 

 

 

"Bülbül, gül bahçesinde yine ah etti ve inledi;

Bir nakış okuyup yüzlerce sesin cümbüşüyle doldurdu.

Gonca, “Sevgilinin ağzına benzer yoktur” deyince,

Bülbül, gülden yapılmış kutsal kitabını açıp yemin etti."

http://www.devletkorosu.com/

Adana Gülnihal Musiki Derneği Korosu

 

 

www.uskudarmusikicemiyeti.com

Hazırlayan: Suat Yener