Gül yüzünde göreli zülfü semen say gönül, notası

Makam: Rast

Bestekar: Münir Nurettin Selçuk

Sanatçı: Münir Nurettin Selçuk

Güftekar: Bursalı Vezir Ahmet Paşa

Usül: Devr-i Hindi

Gül yüzünde göreli zülfü semen say gönül,    

Kara sevdaya yeler bi ser ü bi pay gönül,        

Demedim mi sana dolanma, ana hay gönül    

Vay gönül, vay bu gönül, vay gönül ey vay gönül

Sahibinin Sesinden

Çok Sesli Formu - Modern Folk Üçlüsü

Hazırlayan: Suat Yener