Gül açar bülbül öter yaz geçer notası

Makam: Karcığar

Bestekar: Cevdet Çağla

Sanatçı: Bekir Ünlüataer

Güftekar: Behçet Kemal Çağlar

Usül: Curcuna

Gül açar bülbül öter yaz geçer         

Yar güler gönül ahdan vaz geçer     

Dil susar fasl-ı  aşk-ı  saz geçer        

Mey akar mehveşteki aşk geçer                       

Nevbahar her yer neşe sert eser      

Dert imiş keder imiş tez geçer         

Gam yeter elbette bir bad eser        

 

Mey akar mehveşteki aşk geçer