Gözümde daim hayal-i cana (Kâr-ı Nev)

Makam: Rast

Bestekar: Dede Efendi

Sanatçı: Muazzez Abacı

Güftekar: -

Usül: Ağır Düyek

Gözümde daim hayal-i cana              

Gönülde her dem cemal-i cana         

Ey peri-ru dilber-i ra’na civan-ı nazenin        

Gam benim şadi senin hicran benim              

Devran senin yar benim     

Ey şah-ı cihan ey dilde nihan            

Senin gibi güzel efendim var benim              

Gül yüzlü mahım rahmeyle şahım    

Çeşm-i siyahım alemde birsin 

 

Gözümde hep sevgilinin hayali,

Gönlümde ise her zaman onun güzelliği var.

Ey peri yüzlü, gönüller güzeli, nazlı, narin sevgili.

Dert benim, sevinç senin,

Ayrılık acısı benim, zamane ve dünya senin; bana kalan bir tek sevgili.

Ey dünyanın şahı, ey gönüldeki sır, senin gibi güzel bir efendim var.

Gül yüzlü güzelim, bana merhamet et.

 

Kara gözlüm, dünyada teksin.

Hazırlayan: Suat Yener