Gönül harareti sönmez şarabı kevserle

Makam: Buselik

Bestekar: Şükrü Şenozan

Sanatçı: Gönül Aköz

Güftekar: Fuat Hulisi Demirelli

Usül: Düyek

Gönül harareti sönmez şarabı kevserle          

Hayatı gel içelim buseden kadehlerle            

Değer bu alem-i abın safası bin ömre             

Hayatı gel içelim buseden kadehlerle